Уважаеми гости, за приятна и безпроблемна почивка в туристическите обекти - къща за гости „БАБА СТАНА“ и къща за гости „МЛАДАТА БАБА“, Ви молим стриктно да спазвате следните правила:

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Клиентите, извършващи регистрация и ползващи услугите на туристическите обекти следва да бъдат пълнолетни лица - навършили 18 години. Непълнолетни и малолетни лица се допускат единствено в случай, че са придружени от родителите си или други законни представители.

При извършване/потвърждаване на резервация се приема, че Клиентът, извършил резервацията (лично и от името на групата, която представлява) автоматично встъпва в договорни отношения със съответния туристически обект, за който е направена резервацията (къща за гости „БАБА СТАНА“ или къща за гости „МЛАДАТА БАБА) и приема и се задължава да спазва общите условия – Правила, Съвети и препоръки за ползване на туристическия обект.

С потвърждаване на резервацията за съответния туристически обект автоматично и безспорно се приема, че Клиентите – ползватели на къщите за гости, са се запознали подробно с условията за ползване и ги приемат без изключение, задължават се да ги спазват без протест и не могат да ги оспорват.

РЕЗЕРВАЦИЯ

Резервация може да бъде направена чрез телефонно обаждане, по електронен път (e-mail, Facebook, Viber, WhatsАpp и др.) или с устна уговорка.

ЗАПЛАЩАНЕ

За да потвърдим вашата резервация е необходимо:  

 • Да бъде направено авансово плащане в размер на 50 % от общата сума за заявения от Вас общ брой нощувки.
 • Авансовото плащане се извършва изцяло по банков път, по посочена от Управителя на къщата за гости банкова сметка или в брой - на място в къщата за гости, не по-късно от 3 дни след Вашето запитване. 
 • При извършено заплащане е нужно да изпратите платежното нареждане по Вайбър на посочения в сайта ни телефонен номер или по e-mail. 
 • В случай на не извършено авансово плащане от Ваша страна, резервацията се анулира. 
 • Вашата резервация е гарантирана само при заплатен аванс.
 • В срок до 24 часа след сключване на договора и внасяне на капарото, Клиентът има право да се откаже от направената резервация/сключения договор, без да дължи неустойки. В този случай авансовото плащане се възстановява от туристическия обект. 
 • В случай на неявяване или отказ от настаняване след упоменатия срок от 24 часа, Клиентът няма право да претендира възстановяване на каквато и да била част от авансовото плащане. В този случай страните приемат, че авансовото плащане компенсира туристическия обект за периода на направената, но нереализирана резервация.

Остатъкът от дължимата сума за общия брой резервирани (заявени) нощувки се заплаща в деня и часа на настаняване. Дължимата сума може да бъде заплатена от Клиента в брой (представител на групата, извършил резервацията) или по банков път - най-късно 3 дни преди датата за настаняване.

Всички допълнителни разходи, като наемане на допълнителен персонал, кетъринг, допълнителни такси за стоки и услуги се поемат от гостите, имащи съответните изисквания.

При направена и потвърдена резервация се изисква възстановяем депозит в размер на 500.00лв.

 • Депозитът се заплаща от Клиента (представител на групата, извършил резервацията) изцяло в брой – при настаняване в туристическия обект.
 • Депозитът се предоставя от Клиента за обезпечаване на евентуални щети, непочистени помещения и посуда при ползването на механите, кухните, двора и/или неспазване на други условия и правила за ползване на туристическите обекти.
 • Депозитът се възстановява на Клиента след изтичане на наемния период – при освобождаване/напускане на съответния обект.
 • В случай на нанесени щети по време на престоя, непочистени помещения и посуда при ползването на механите, барбекютата, кухните, двора, натрупан и не изхвърлен боклук, депозитът се възстановява частично или към него се добавя и сумата за нанесените щети, когато стойността им е по-голяма от депозита.
 • Разходите за подмяна или ремонт на всяка загуба или повреда на собствеността на туристическите обекти (къща за гости „БАБА СТАНА“ и „МЛАДАТА БАБА“), тяхното обзавеждане, както и дворното пространство, причинени по време на наемане и престоя, се поемат от и са изцяло за сметка на гостуващите. Стойността на обезщетението зависи от размера на нанесената вреда и се заплаща в брой на собственика или управителя, задължително преди напускане на къщите. За всички нанесени материални вреди гостите заплащат стойността им в двоен размер от пазарната им цена.

НАСТАНЯВАНЕ

Гостите се настаняват след 15:00 часа в деня на датата на резервация, освен в случаите, когато предварително е направена друга уговорка с управителя на съответния туристически обект. 

При настаняване Клиентът (представител на групата, извършил резервацията), следва да бъде сред първите гости с оглед на това, че трябва да се запознае с правилника на вътрешния ред на съответния туристически обект (къща за гости „БАБА СТАНА“ или къща за гости „МЛАДАТА БАБА“) и да положи подпис върху него. 

Клиентът, направил резервацията, носи пълната отговорност както за неговото, така и за поведението на съпътстващите го лица в съответния туристически обект, за срока на целия престой (наемен период). При регистрация за престой всеки гост е длъжен да представи документ за самоличност за извършване на съответните действия по регистрация в туристическия обект. 

Забранява се влизане и нощуване на лица в къщата, които не са регистрирани по надлежния ред.

ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ОБЕКТА

Освобождаването на туристическия обект следва да бъде извършено в срок до 11:00 часа в деня на напускане, освен в случаите, когато предварително е направена друга уговорка с управителя.

Освобождаване на обекта след указания час може да бъде уговорено при възможност и след съгласуване с управителя срещу допълнително заплащане.

   ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

   Защитата на лични данни на всички Клиенти/Гости на туристическите обекти от приоритетно значение. Ние оценяваме оказаното от Гостите ни доверие и следваме произтичащите от това ангажименти да пазим неприкосновеността на предоставената ни от Вас лична информация, като се стремим строго да се придържаме и спазваме всички нормативни изисквания. Предоставените от Клиентите/Гостите на туристическите обекти лични данни се обработват само и единствено във връзка със спазването на установените изисквания на Закона за туризма.

   Лични данни на Клиенти/Гости се ползват само и единствено във връзка с направени резервации/престои, респ. не се ползва за каквито и да било други цели и по никакъв повод/причина не се предоставя на трети лица.

   ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

   Домашни любимци не са разрешени в туристическите обекти.

   ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

   Обзавеждането, оборудването и съоръженията в туристическите обекти (къщи за гости) са на разположение за пълноценно ползване от гостите по време на наемния период. Въпреки това собственика, представител на собственика и/или други служители и изпълнители може да се нуждаят от достъп до имота по време на престоя за целите на поддръжката на дома, градина, джакузи, комунални услуги и други, или за целите на предоставяне на допълнителни услуги, поискани от гостите и други. Собственикът запазва правото си на достъп при настъпване на някоя от горепосочените цели.

   Собственикът си запазва правото да има и други гости и/или клиенти, пребиваващи в туристическите обекти (къщи за гости „БАБА СТАНА“ и „МЛАДАТА БАБА“), освен в случай, че капацитетът на съответния туристически обект не е резервиран от един Клиент (една компания).

   Всички гости са длъжни да бъдат изключително внимателни и съобразителни през цялото време на престоя си в къщите за гости „БАБА СТАНА“ и „МЛАДАТА БАБА“, особено пребиваващите с пълнолетни и/или непълнолетни лица (деца).

   Собственикът, съответно управителите на туристическите обекти (къщи за гости) не поемат и не носят отговорност за лица под 18 години, включително в случаите, когато са оставени без надзор.

   Доброто здраве и състояние на децата са отговорност на техните родители!

   ПРАВИЛА ЗА ПУШЕНЕТО

   Във всички закрити помещения (включително стаи, бани, коридори, общи помещения) пушенето не е разрешено.

   За гости, които не спазват тези правила, както и при намиране на следи от пушене на гореупоменатите места, се налага глоба в размер на 100 лева на помещение.

   Определените зони за пушене са в откритите барбекюта и на откритите площи, единствено и само при условие фасовете да се изхвърлят на определените за това места.

   ШУМ

   След 23:00 часа се забранява викането, шумният говор, пеенето, свиренето и създаването на неестествен шум, използването на озвучителни системи и други електронни устройства на откритите места и барбекюто, нарушаващи обществения ред и спокойствието на съседите.

   При нарушаване на обществения ред, в това число и нарушаване на забраната за силен шум в часовия диапазон между 14:00 – 16:00 часа и между 23:00 и 09:00 часа в следствие, на което бъде подаден сигнал към органите на реда, нарушителите – гости на съответния туристически обект, поемат цялата отговорност за вреди, причинени от нарушаването на обществения ред в обекта, на територията на който пребивават.

   В случай, че органите на реда наложат санкции, глоби, актове и/или други наказания, предвидени от българското законодателство, те се покриват изцяло от и за сметка на Клиентите/Гостите, в чието присъствие са установени нарушенията.

   След 23:00 часа е позволено организиране/провеждане на частни партита/празненства от гостите на територията на механата (в съответния туристически обект) - при затворени врати и прозорци, като допустимият шум следва да е в нормални граници.

   При неспазване на установения ред, съответно при получаване на оплакване от съседи и/или официално предупреждение от органите на реда (полицията), на гостуващите лица (чрез представляващия ги Клиент) се налага глоба в размер на 200 лв.

   ОТГОВОРНОСТ

   Представителят на гостите, извършил резервацията в качеството на Клиент, носи пълната отговорност както за неговото, така и за поведението на съпътстващите го лица в съответния туристически обект (къща за гости „БАБА СТАНА“ и/или „МЛАДАТА БАБА“) по време на целия наемния период.

   В случай, че гост/и или посетител/и не се държи по подходящ начин*, Собственикът или Управителят на обекта, си запазват правото по тяхна преценка да изискат от гостите и съпътстващите ги лица да напуснат помещенията и/или да освободят къщата незабавно, без право на обезщетение или възстановяване на платената сума.

   Гостите са отговорни за имота, обзавеждането, оборудването и за всичките си лични вещи, по време на наемния период и поемат личен ангажимент (гарантират), че всички врати и прозорци ще бъдат заключени, както и че камините ще бъдат изгасени в случаите, когато те отсъстват и не са на територията на съответно наетия от тях обект.

   Всяко действие или бездействие на гост/ите и съпътстващите ги лица, което може да отхвърли или да засегне застраховката на имота и/или доведе до щета за обекта (включително загуба или повреда), е изцяло отговорност на клиента/ите.

   Всички ценности и имущество, притежавани и използвани от Клиентите/Гостите, внесени на територията на обекта са изцяло тяхна отговорност. Нито собствениците на туристическите обекти – къщи за гости „БАБА СТАНА“ и „МЛАДАТА БАБА“, нито техен представител, поемат каквато и да било отговорност за загуба и/или повреда на имущество, притежавано от гост/ите.

   При напускане Гостите/Клиентите са длъжни да оставят ползвания туристически обект в състоянието, в което са го заварили при настаняването им.

   Собственикът или управителят НЕ поемат отговорност за:

   Всяко физическо нараняване, болест, загуба, повреда, неудобство или допълнителни разходи, направени от страна нагостите и съпътстващите ги лица, независимо от причината.

   Лица под 12 годишна възраст трябва да бъдат непрекъснато придружени от възрастен, респективно да не се оставят без физически надзор.

   Отговорността е на родителите и/или придружаващите ги лица.

   Причинен дискомфорт, включително наранявания от всякакъв характер (свързани с мокри и хлъзгави настилки, работа на поливната система, невнимание по стълби и релефни стени, недоизринат сняг и други подобни), причинени поради невнимание от страна на гостите, не могат да бъдат вменени като вина, респ. да се търси отговорност от Собственик и/или Управител.

   ПОВЕДЕНИЕ

   *Ние сме вежливи, усмихнати и любезни с нашите гости и очакваме те също да се държат по приятен и културен начин. Личното спокойствие за всеки един Клиент/Гост е наш приоритет.

   Невъзпитано поведение, ругатни и хулигански прояви на територията на туристическите обекти се считат за оскърбителни и не се толерират.

   Гостите се съгласяват, задължават и приемат да се отнасят към имуществото на туристическия обект, който са ангажирали, с грижата на добър стопанин.

   От гостите се изисква да спазват приетите норми за поведение и да гарантират, че всички гости и съпътстващите ги лица се държат по подходящ и разумен начин.

   Незаконни и неморални дейности, включително хазарт, хулиганство, наркотици, притежаване или използване на пиротехнически средства, както и притежаване или използване на огнестрелни оръжия са строго забранени.

   Моля да се съобразявате със следните общи правила:

   Прескачането през прозорци и огради, катеренето по покриви и парапети, както и влизането в чужди имоти са абсолютно забранени.

   Влизането с всякакви моторни превозни средства по зелените площи е забранено.

   Изхвърлянето на отпадъци и тоалетна хартия трябва да става в определените за това места. Да не се изхвърлят в тоалетните чинии.

   Не се разрешава късането на цветя и декоративна растителност.

   Дървата за огрев се използват само за отопление на къщите. В дължимата за обекта наемна цена е включено определено количество дърва за огрев - за камините. В случай, че Гост на туристически обект желае по-голямо количество дърва за огрев – заявява желаното количество на Управителя на обекта, който го осигурява срещу допълнително заплащане.

   Паленето на открит огън е разрешено само на определените за целта места – статично и подвижно външно барбекю или пещ, вътрешни камини.

   Гостите нямат право да внасят и използват електронагревателни (отоплителни) уреди и съоръжения по време на престоя си в къщите.

   Не е разрешено изнасянето и разместването на каквото и да е имущество на къщите за гости, без изричното съгласие на Управителя.

   Всички гости са длъжни да се съобразят с правилата, указанията и устните препоръки на персонала.

   ОПЛАКВАНИЯ, ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ НА СРЕДСТВА И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ЩЕТИ

   Всеки коментар или жалба по отношение на престоя следва да се отправи до Управителя на съответния туристически обект - по време на престоя, за да се осигури възможност въпросът да бъде решен незабавно.

   В случай на причинена небрежност от наша страна, отговорността ни към гостите се ограничава максимално до размера на резервацията.

   Всички щети или загуби, причинени по време на наемния период, както и всички специални изисквания за почистване, са отговорност на гостите.

   В случай на неправомерно поведение - умишлено разхвърляне на салфетки, фасове и/или отпадъци от какъвто и да било характер, зацапване с храна, питиета и несъбран отпадък, както и прекомерни и неприемливи загуби или повреди в туристическия обект по всяко време на наетия период, собственикът или управителят има право да изиска от гостите и техните съпътстващи лица да освободят ползвания обект незабавно, без право на обезщетение или възстановяване на платената сума.

   Ако някой гост/и или посетител/и не се държи по подходящ начин (използва нецензурни думи, извършва хулигански прояви и/или посяга и налита на бой), Собственикът, респ. Управителят, си запазват правото по тяхна преценка да изискат от гостите и съпътстващите ги лица да напуснат помещенията и/или да освободят обекта незабавно, без право на обезщетение или възстановяване на платената сума.

   В случай, че по време на наемният период не са постъпили оплаквания, приемаме, че гостите са удовлетворени от престоя си.

   ПОСЛЕДИЦИ ПРИ НАРУШЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА

   В случай на нарушаване на правилата на туристическите обекти - къщи за гости „БАБА СТАНА“ и „МЛАДАТА БАБА“, може да се прибегне до прекъсване на резервацията незабавно, като в този случай Собственикът не носи отговорност за възстановяване на суми и/или заплащане на обезщетения.

   За да се избегнат инциденти от всякакъв характер, от всички гости се очаква да се придържат към тези правила.

   Къщи за гости „БАБА СТАНА“ и „МЛАДАТА БАБА“ си запазват правото да изискват напускане от страна на гост/гостите, които не спазват установените в туристическите обекти правила.

   НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ВЛИЗАТ В СИЛА И СЕ ПРИЛАГАТ ПРИ ЗАПЛАЩАНЕ НА КАПАРО/АВАНС ЗА СЪОТВЕТНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ - КЪЩА ЗА ГОСТИ "БАБА СТАНА" и/или КЪЩА ЗА ГОСТИ "МЛАДАТА БАБА".

   ЖЕЛАЕМ ВИ ПРИЯТЕН ПРЕСТОЙ В КЪЩИ ЗА ГОСТИ "БАБА СТАНА" и "МЛАДАТА БАБА"!

   Всички права запазени.

   Последна актуализация на 29.05.2023 г.